Kayı Obası

Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan olan Kayıların yaşamış olduğu yerleri yani obalarının nerede olduğu merak konusu olmuştur işte kayı obası hakkındaki her şey ...
Kayılar Oğuzların Bozok kolundan bir boydur.Osmanlı imparatorluğu bu koldan doğmuştur.Reşidüddin’nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan’dır.Oğuz boylarının en kudretli boylarından biridir.Kelime anlamı olarak güç  ve kuvvet sahibi demektir. Kayı'nın damgası, iki ok ve bir yaydan oluşmaktadır. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.Anadolu bölgesine gelen boylardan biridir.Önce Ahlat bölgesine yerleşmişlerdir. I. Alâeddin Keykubad  göçebe hayatı süren Kayıları; Viranşehir, Halep ve Karacadağ yöresine yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey ile Dündar bey Söğüt ve Domaniç yörelerine yerleşmişlerdir. Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i  ise yaylak olarak kullanmışlardır.
Ertuğrul Gazi , Anaolu Selçuklu Devleti'nin batı ucunda uçbeyi idi.Uçbeylerin vazifesi sınırları muhafaza etmektir..Ertuğrul Gazi Söğüt'te vefat etti (1281).Kayı Boyu, Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı İlbey gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma yöresine yerleşmişlerdir. Evrenos Gazi ve Hacı İlbey’in aileleri bugün bile bilinmektedir.


Yorumlar