Ertuğrul Gazi

Türklerin 1071 ile Anadolu topraklarına girmesi ile Haçlılar ve Moğollar da Anadolu'da topraklarının olmasını istiyordu.


Ertuğrul Gazi'nin,büyüklükleri yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğolların saldırıları ve baskıları yüzünden Özbekistan üzerinden Ceyhun nehrini Amuderya'yı geçerek Horasan bölgesine Merv /Mohan şehrine yerleştiler.
Ertuğrul Gazi idaresindeki olan Kayıların savaşlarda gösterdikleri hizmetlerinin karşılığı üzerine onları Ankara'nın batısındaki Karacadağ'ı kışlak-yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber üzerine Kayılar Kayseri'de bulunurken, Selçuklu başkenti Konya'ya gönderilen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki ilk konak yeri Karacadağ'dır. Böylece Ertuğrul Gazi ilk olarak tarih sahnesinde görünmüş oldu.

Kayıların şanını,şöhretini yükseltmek ve İslam'ın cihad emrini, cihan mefkûresini yerine getirmek isteyen Ertuğrul Gazi'nin batı uçbölgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya başlaması; ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatında uç geleneğinin yerleşmesine ve Bizans üzerine daimi gaza hareketlerinin yapılmasına vesile oldu.

Ertuğrul Gazi'nin askeri ve siyasi zekası,yiğitliği,ve aksiyonunun bir sonucu olarak,Karacahisar ve Söğüt fetedilmiştir.Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, bu fetihlerin sonucunda ödül olarak Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt ve mülk olarak vermiştir. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt'te geçiren Ertuğrul Gazi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etmiştir. Domaniç-Söğüt ve çevresine hâkim olduktan sonra, Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihad ve gaza ile meşgul olmaya devam etmiştir. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına karşı kazandığı başarılarından dolayı "gazi" unvanı almıştır.
Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişi idi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyordu.Yurt tuttuğu bölgede huzuru ve asayişi  sağladı.93 yaşında iken soğütte vefat eden Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlu vardır.Bunları en büyük olanı Güzdüz bey ortancaları Savcı bey ve en küçükleri ise Osman beydirYorumlar