Özgüven

Özgüven,kişinin bedeni ve davranışları ile kendi dünyası üzerinde denetim ve egemenlik kurduğunu bilmesidir.Bu egemenlik ruhunun varlığı ya da yokluğu kişinin dış dünya ile olan ilişkisinde belirleyici bir etmendir.İnsan hayatında güven duygusunun önemi ve yeri her zaman önemlidir.Bu duygunun eksikliği kişiyi mutlu bir hayat yaşamaktan alıkoyar.Güvensizliğin açtığı boşluğu doldurmak imkansızdır.Bu boşluk ancak kişinin kendini geliştirmesi ile gerçekleştirilebilir.kişinin dış dünya ile bağlantısı iyi ise kişi kendine güvenli sağlıklı olurken dış dünya ile bağlantısı zayıf ise kişi dış dünya ile bağlantısı kopuk olur ve güven duygusunu kaybeder. Güven duygusunu hayatımızın her yerinde görebilmek mümkündür örneğin iş hayatı okul vb alanlardaki kişinin başarısını etkileyen en önemli etmendir.Kişi bu alanlarda başarılı olsa be bazen sosyal ilişkilerde cinsellikte yeterli güvene sahip olamamaktadır.
Hayat yükseliş ve alçalışlarla doludur önemli olan hayatta alçalıp veyahut yükselmekte  değil kendimizin bu sistem içinde kaybolmasına izin vermememizdedir.buna başarabilen kişiler özgüven yüksek olan kişilerdir özgüven yüksek olan kişiler başarısızlıklarını bir şeye bağlamadan yaptıkları hatayı kendisinde arayıp düzeltmeyi başarabilen kişilerdir.Bu kişiler üretken yaratıcı kişilerdir neye gücünün yetip yetmeyeceğini bildikleri için ona göre hedef koyup çalışma yaparlar.

Yorumlar