Paralel Evrenler

Evrenin her yerinde maddenin de aynı temel yapıtaşından yani atomdan oluştuğunu biliyoruz peki bir beden evrende bir kez var olmuş aynı beden evrende sonsuz defa var olamazmı . Mesela elimizde iki  zar var bu zarları sonsuz defa atarak iki zardada aynı sayıları eninde sonunda aynı sayıyı getirebiliriz.Her vücut atomdan oluştuğuna göre ister istemez insan düşünüyor sonsuz evrende sonsuz şekilde vücutların sonsuz defa var olabileceğinden şüpheleniyor.Sonsuzluk değişik bir kavramdır sonsuzluk uzayda ve zamanda gerçekleşen bir şeydir. Bir birleşim düşünelim bu birleşim tekrar etmeme olasılığı o birleşimin oluşma olasılığını sıfır olmasıdır. Blanqui'ye göre bir birleşim herhangi yerde var ise zorunlu olarak sonsuz defa başka yerlerde de olurmuş.Bu canlılar içinde geçerlidir bu dünyanın gerçeğidir evrende sonsuz tekrarı olmaya şey yoktur.Mesela herhangi bir hareket yaptınız varsayalım elinizi kaldırdınız sizin gibi sonsuz evrende sonsuz sayıda siz varsınız bununla beraber sizin yaptığınızın tersini yapan sonsuz sayıda siz olacaktır.Hatta bazı kuramcılara göre  bizim evrenimizden uzakta farklı dünyalarda farklı evrenler oluşmaktadır.Blanqui'nin sadece hepsi aynı evrede gerçekleşmektedir. Ama her ikiside kafada sorular bırakıyor bizden uzaklarda bize benzeyen kopyalarımız varmıdır ? yada bu bir kuramcı saçmalığımıdır?

Işık ve maddenin atom ve atom altı düzeylerdeki hareketlerini inceleyen bilim dalına Kuantum mekaniği denir. Kuantum mekaniği dalga mekaniği ya da nicem mekaniği adlarıyla da anılır. Bu mekanik, atomların moleküllerin ve bunları oluşturan proton, elektron, kuark, nötron ve bunun gibi parçacıkların özelliklerini açıklamaya çalışır. Kuantum mekaniğinin çalışma alanı parçacıkların birbirleriyle ve X ışını, ışık gama ışını gibi elektromanyetik radyasyonlarla mevcut olan etkileşimlerini de kapsamaktadır. Latince karşılığı "quantus", İngilizce karşılığı "quantum"  sözcüğünden gelir ve kuramın belli bir fiziksel nicelikler için kullandığı kesikli birimlere gönderim yapar. Bu mekaniğin temelleri yirminci yüzyılın başlarında Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Max Born ve Paul Dirac  gibi Bilim insanlarınca atılmıştır.Everett bu fikri kendi parelel evrenler düzleminde uyguladı atom altı olan elektron davranışlarını makro düzeyde kendi düzeneğine uyarladı bu düzlem zamanında çok karşı çıkıldı Everett'te parelel evrenler çalışmalarına son verdi ama parelel evreler konusu burda kapanmadı.Bu seferde Eınstein görelilik kuramı oluşmaya başladı bildiğimiz 3 boyutlu evreni dışında 4.bir boyut olması bilim dünyasınını sarstı.Bu teori Einstein'ın matematikçiliği ile kalmadı uzaydaki uyduların sapması ile ispat oldu radikal gazetesi o dönem şöyle birşey yayınladı ...Pavlis, "Şayet Dünya, etrafındaki uzay-zamanı eğiyorsa, yakınlardaki uyduların yörüngesi değişmeliydi" dedi ve bu düşünceden hareketle LAGEOS-1 ve LAGEOS-2 adlı uyduların yörüngelerindeki sapmayı lazer ışını kullanarak ölçtüklerini anlattı. Pavlis, "Her iki uydunun yörüngesinde de Dünya'nın dönüş yönünde yılda iki metrelik sapma belirledik. Ölçümlerimiz, görelilik teorisinden hareketle daha önce yapılan hesaplara yüzde 99 uydu" dedi. İtalya'nın Lecce Üniversitesi'nden Ignazio Ciufolini ve ABD'deki Dünya Sistemleri Teknolojisi Birleşik Merkezi'nden Pavlis, 11 yıl iki uydudan gelen lazer sinyallerini inceledi.Tüm bunlardan sonrası parelel evrenlere bilim kurgu demek biraz basit kalır

Yorumlar